به بان فارمد لوتوس

البسه و منسوجات


ضدعفونی کننده ویژه منسوجات با قدرت ضدعفونی کنندگی بالا برای انواع پارچه ها و فاقد باقیمانده سمی