سایاسپت HP

ضدعفونی کننده سطوح پزشکی، دندانپزشکی و بهداشتی

سایاسپت –اچ پی ضدعفونی کننده سطوح عفونی و عمومی واحدهای پزشکی و دندانپزشکی، فاقد آلدئید، فنل و هالوژن ها بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی نسل پنجم و ترکیبات بیگوانیدی می باشد. این محصول به گونه ای فرموله شده که با بکارگیری ترکیب نسل پنجم آمونیوم چهارتایی و بیگوانید در آن قادر به از بین بردن طیف وسیعی از میکروب ها، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و ویروس های پوشش دار نظیر HCV، HIV، HBV در سطوح پزشکی و دندانپزشکی می باشد. علاوه بر آن، این محصول علاوه بر اثر ضدعفونی کنندگی خاصیت پاک کنندگی را نیز دارد.

 

دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد، آلكيل دي متيل بنزيل آمونيوم كلرايد، پلي هگزا متيلن بيگوانيد هيدروكلرايد (PHMB)

حاوی 3 ماده آنتی میکروبیال مختلف به منظور کسب بهترین اثرات سینرژیک

موثـر بر طیـف وسیعـی از میکروارگانیسـم های عفونـت زا

موثر در غلظت های پایین و کاملاً مقرون به صرفه

دارای خاصیت پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی همزمان

فاقـد آلدهیـد، فنل، کلر و سایـر ترکیبات سمی و کاملاً ایمـن برای کاربران

محل مصرف رقت مصرفی زمان اثرگذاری روش مصرف
سطوح و کف ۵/۰ درصد ۶۰ دقیقه اسفنج کشی و اسفنج کشی
۱ درصد ۳۰ دقیقه
۵/۱ درصد ۱۵ دقیقه
۲ درصد ۵ دقیقه

۱ و ۵ لیتری