هایساید آلفا اچ اس

هایساید آلفا اچ اس HS)α)
محلول ضدعفونی کننده دست

ایزوپروپانول و دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید

با قابلیت از بین بردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم های مولد عفونت های بیمارستانی

قابل استفاده در مراکز درمانی و اتاق های عمل

بدون نیاز به آبکشی

حاوی مرطوب کننده برای نرمی و شادابی پوست

دارای طیف وسیع اثرات ضدمیکروبی

فاقد جذب پوستی

۵۰۰ میلی لیتر و ۱ لیتر