هایساید آکوا

محلول ضد عفونی کننده آماده به مصرف مخصوص سطوح، ابزار و تجهیزات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

هایساید آکوا

هایساید آکوا
محلول ضد عفونی کننده آماده به مصرف مخصوص سطوح، ابزار و تجهیزات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

هیدروژن پراکساید و نیترات نقره

طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوباکتریوم ها، ویروس ها و قارچ ها

قابل استفاده در انواع دستگاه های مه پاش

موثر در مقابل بیوفیلم ها

دارای اثرات ضد میکروبی وسیع الطیف

سازگار با محیط زیست

فاقد اثرات خورندگی و سازگار با انواع سطوح و مواد مختلف

فاقد باقیمانده سمی

۵  لیتری