هایساید اس – ۱۲۵

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطوح مخصوص سطوح پزشکی، دندانپزشکی و بهداشتی هایساید s125

هایساید اس - ۱۲۵

هایساید اس - ۱۲۵
محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف سطوح مخصوص سطوح پزشکی، دندانپزشکی و بهداشتی
دارای تاییدیه استانداردهای اروپایی
EN 1040
EN 13727

هیدروژن پراکساید ۱/۵ ٪ و دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید ۰/۲۵ ٪

طیف وسیعی از میکروارگانیسم های عفونت زا شامل انواع باکتری ها، مایکوباکتریوم ها، ویروس ها و قارچ ها

سازگار با سطوح مختلف

فاقد اثر خوردگی

بدون نیاز به آبکشی

پاک کننده و ضدعفونی کننده همزمان

سازگار با محیط زیست

۵۰۰ میلی لیتر