محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح

اتانول ۷۵%، دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
طیف اثر میکروبی: طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوباکتریوم ها، ویروس ها و قارچ ها

دارای خاصیت سریع و موثر به واسطه وجود اتانول (اثربخشی در ۳۰ ثانیه)
دارای اثرات پایدار به واسطه وجود دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
دارای اثرات وسیع الطیف به واسطه وجود دو نوع ماده آنتی میکروبیال مختلف در ترکیب محلول
فاقد هرگونه مواد سمی و کاملاً سازگار با پوست دست و سطوح مختلف
قابل استفاده در مراکز درمانی، سالن های ورزشی، کارخانجات بهداشتی، دارویی، صنایع غذایی و اماکن عمومی
حاوی ترکیبات نرم کننده و محافظ پوست
بدون نیاز به آبکشی
دارای تاییدیه استانداردهای اروپایی
EN 1040
EN 1500

۵۰۰ سی‌سی

u06f5u06f0u06f0 u0645u06ccu0644u06cc u0644u06ccu062au0631 u0648 u06f1 u0644u06ccu062au0631