هایساید اس آی ۲۵

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف مخصوص سطوح، ابزار و تجهیزات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکان های عمومی، ادارات، مدارس و منازل هایساید SI-25

هايسايد SI-25

هایساید SI-25
محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف مخصوص سطوح، ابزار و تجهیزات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکان های عمومی، ادارات، مدارس و منازل

دارای تاییدیه استانداردهای اروپایی
EN 1040
EN 13727

هیدروژن پراکساید و دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید

طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوباکتریوم ها، ویروس ها و قارچ ها

دارای اثر پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان

دارای اثرات ضد میکروبی وسیع الطیف

سازگار با محیط زیست

فاقد الکل و سازگار با انواع سطوح و تجهیزات بدون ایجاد مقاومت میکروبی

۵۰۰ میلی لیتر، ۱، ۵ و ۱۰ لیتری