هایساید اس آی 35

محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح، تحهیزات و ابزارآلات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هايسايد SI-35

هايسايد SI-35

هایساید اس آی - ۳۵
محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطوح، تحهیزات و ابزارآلات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

دارای تاییدیه استانداردهای اروپایی
EN 1040
EN 13727

هیدروژن پراکساید و دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید

طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوباکتریوم ها، ویروس ها و قارچ ها

شوینده و ضدعفونی کننده همزمان سطوح

دارای اثرات ضد میکروبی وسیع الطیف

سازگار با محیط زیست

سازگار با انواع سطوح و تجهیزات مختلف

بدون ایجاد مقاومت میکروبی

۱، ۵، ۱۰، ۳۰ و ۶۰  لیتری