پرسیدین آکوا محلولی ضدعفونی کننده بدون بو و دارای قدرت اثر گذاری زیاد در نابودی میکروازرگانیسم ها است. این محصول برای استفاده در صنایع لبنی، آشامیدنی، شستشوی ظروف بسته بندی و کنترل فاژ در ضدعفونی هوا و اتمسفر و انواع مه پاشی گرم و سرد و نیز صنایع خاص غذایی و دارویی فرموله شده است.

 

هیدروژن پراکساید و یون نقره

قابل استفاده در عملیات CIP (بدون نیاز به آبکشی نهایی)
سطوح بیرونی دستگاه‌ها و ابزار آلات مرتبط
ضدعفونی سطوح دیوارها، کف و فضای سالن‌های تولید
ضدعفونی دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی کره
ضدعفونی دستگاه، نازل و شلنگ‌های خط تولید بستنی
ضدعفونی پریفرم و پت‌های تولید و انواع نوشیدنی
ضدعفونی لیوان، ظروف بسته‌بندی و کاپ‌های پنیر
استفاده در سیستم‌های مه‌پاشی گرم و سرد

به بروشور کلید مصرف شرکت دارویی به بان شیمی در بخش صنایع غذایی مراجعه شود.

۱۰ و ۳۰ لیتری