پرسیدین 5 % دارای فرمولاسیون منحصر به فرد و بر پایه ترکیب بیوسید پراستیک اسید می باشد که جهت فراهم آوردن و پیاده سازی امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور به کار گرفته می شود. این محصول در رده ضد عفونی کننده های سطح بالا قرار داشته و قابلیت از بین بردن کلیه اجرام میکروبی در طیف وسیع بدون ایجاد مقاومت میکروبی را داراست . به همین دلیل می تواند خطرات تهدید کننده طیور را به حداقل برساند و از رشد و گسترش میکروارگانیسم های بیماریزا جلوگیری نماید. بدین ترتیب سبب افزایش تولیدات طیور و سوددهی بیشتر گردد.

 

 

پراستیک اسید

پرسیدین 5% جديد اختصاصاً براي گندزدايي مزارع پرورش دام، طيور و آبزيان مورد استفاده قرار مي گيرد كه شامل موارد زير است:
گندزدايي اولين سالن ها، ضدعفوني لوازم، ابزار و حوضچه هاي ورودي و آب آشاميدني، خوراك و دان.
ضدعفوني فضاي سالن هاي پرورش طيور در هنگام حضور جوجه
گندزدايي كليه بخش هاي سيستم جوجه كشي
ضدعفوني سالن هاي شيردوشي، زايشگاه ها، سم هاي گاو (براي مبارزه با لنگش) و پستان گاو (براي مبارزه با ورم پستان)
ضدعفوني نهائي سيستمهاي شيردوشي
ضدعفوني لاشه هاي دام، طيور و آبزيان در كشتارگاهها و صيدگاهها
ضدعفوني حوضچه ها و استخرهاي پرورش آبزيان
كنترل و پيشگيري از بيماري هاي اكتوپارازيت و انگلي آبزيان

محل مصرف

رقت مصرفي

روش تهيه محلول رقيق

روش استفاده

ضدعفوني سالن ها پس از شستشوي اوليه

1:400

250 سي سي در 100 ليتر آب

اسپري، اسفنج كشي

ضدعفوني ابزارآلات و لوازم

1:200

نيم ليتر در 100 ليتر آب

غوطه وري

ضدعفوني حوضچه ورودي

1:400

250 سي سي در 100 ليترآب

اختلاط با آب

ضدعفوني فضاي سالن (با حضور جوجه)

1:1000

100 سي سي در 100 ليتر آب

اسپري

ضدعفوني دان قبل از فرآوري

1:2000 – 1:1000

نيم يا يك ليتر در يك تن دان

اسپري و اختلاط

ضدعفوني آب آشاميدني

1:20000

نيم ليتر در 10هزار ليترآب

اختلاط با آب

ضدعفوني آب چيلر كشتارگاه

1:1500- 1:1000

750 سي سي تا يك ليتر در يك مترمكعب

اختلاط با آب

ضدعفوني خطوط آبرساني (به منظور از بين بردن بيوفيلم)

1:200

نيم ليتر در 100 ليترآب

به مدت 4- 2 ساعت

۲۵۰ و ۵۰۰ سی سی