AC-NF/UF 410

شوینده اسیدی فیلترهای غشایی بدون کف

شوینده اسیدی با خواص پاک‌کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. از این محصول برای شستشوی فیلترهای UF استفاده می‌شود و جهت حذف رسوبات معدنی کاربرد دارد و جلوگیری از رشد بایوفیلم‌های باکتری، در اثر pH اسیدی در محیط، از ویژگی‌های این محصول است.

 

فسفریک اسید،‌نیتریک اسید،‌مواد ضدخورندگی

مناسب برای هر نوع فیلتر UF
جهت حذف رسوبات معدنی فیلترهای UF

ابتدا بسته به نوع فیلتر محصول را با غلظت 2 تا 5 درصد رقیق سازی نموده سپس مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده سیستم های UF را پاکسازی نمایید.

۵ و ۳۰ لیتری