شوینده اسیدی با خواص پاک کنندگی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. از این محصول برای شستشوی سطح داخلی دستگاه‌ها و ماشین آلات استفاده می‌شود و جهت حذف رسوبات معدنی کاربرد دارد و جلوگیری از رشد بیوفیلم‌های باکتری، در اثر pH اسیدی در محیط، از مزایای این محصول است.

 

فسفریک اسید، نیتریک اسید، مواد ضد خورندگی

سطوح داخلی دستگاه‌های خط تولید
لوله‌های انتقال دهنده در خط تولید
مناسب جهت CIP
تانک‌ها و مخازن شیر

این محصول به صورت کنسانتره فرموله شده و قبل از مصرف باید به نسبت 0/5 درصد رقیق سازی شود.
محلول رقیق شده را برای شستشوی سطح مورد نظر بکار برده و بعد از اتمام کار، سطح را آبکشی نمایید.

۵ و ۳۰ لیتری