معرفی محصول

شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف کمی تولید می‌کند. در مواقعی که شوینده‌های قلیایی متداول نتوانند شرایط ایده آلی به لحاظ شستشو و فیلتراسیون بهینه را در سیستم‌های تغلیظ شیر انجام دهند و یا عمر فیلترها به دلیل تنش و فشار بیش از حد کاهش یافته باشد از این نوع شوینده استفاده می‌گردد.

 

  • سدیم هیدروکسید
  • پتاسیم هیدروکسید
  • EDTA
  • سورفکتانت نانیونیک
  • میزان کف: کم کف
  • pH: 12

 

  • مناسب برای هر فیلترهایUF اسپیرال با جنس استات سلولز و سرامیکی
  • جهت شستشو و پاکسازی رسوبات آلی سخت و قدیمی از روی سطح ممبران