معرفی محصول

شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. فرمولاسیون این محصول به گونه‌ایست که باعث حذف کامل مواد آلی در خط تولید می‌باشد و به راحتی، پس از آبکشی از محیط خارج می‌شود. این شوینده برای سیستم‌های CIP طراحی شده است و برای استفاده در کارخانجاتی که سختی آب پایینی دارند و اختصاصا در خطوط تتراپک و اسپتیک کاربرد دارد.

  • سدیم هیدروکسید
  • پتاسیم هیدروکسید
  • میزان کف: بدون کف
  • pH: 13
  • دستگاه های اسپتیک
  • سیستم های بسته بندی تتراپک و کامبی بلک