شوینده قلیایی بدون کف (1410)

شوینـده های میکروفیلتر (MF ) و نانوفیلتر (NF )

معرفی محصول

شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. فرمولاسیون این محصول به گونه‌ایست که باعث حذف مواد آلی و گرفتگی غشاء و باز کردن روزنه ها از سطح فیلتر می شود.

 

  • سدیم هیدروکسید
  • پتاسیم هیدروکسید
  • EDTA

 

  • میزان کف: بدون کف
  • pH: 11

مناسب برای انواع فیلترهایNF و MF