بادی پرپ

محلول آنتی سپتیک سریع با خاصیت ماندگار به منظور ضدعفونی و آماده سازی پوست، قبل از عمل جراحی

بادی پرپ محلول ضد عفونی کننده بر پایه 2 % کلرهگزیدین و 70 % ایزوپروپانول است که دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی سریع و ماندگار می باشد. این ترکیب فاقد عوارض جانبی مشابه استفاده که از مواد دیگر مانند ترکیبات یده (تبادین) بوده و با بهره گیری از کلر هگزیدین دی گلوکونات علاوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی قوی، حداقل 4-6 ساعت پس از استفاده اثرات ضد میکروبی خود را حفظ می کنند. بادی پرپ دارای PH مناسب و حاوی مواد نرم کننده بوده که از بروز حساسیت ها و خشکی پوست جلوگیری می نماید . این محلول به دو صورت رنگی و بدون رنگ در دسترس می باشد.

کلرهگزیدین دی گلوکونات ( %2) ، ایزوپروپانول ( %70)

سریع الاثر به واسطه وجود 70 % ایزوپروپانل در محلول دارای خاصیت ماندگاری بسیار بالا به واسطه خواص Substantivity کلرهگزیدین در محـلول دارای اثر وسیع الطیف به دلیل وجود 2 عامل ضدعفونی کننده قدرتمند در محلول بهتریـن جایگزیـن بتادیـن به واسـطه اثرات ضدعفونـی کننـدگی قوی تر و پایـدار توصیه شده توسط مراجـع بین المللی معتبـر فاقد هر گونه عوارض سمی و کاملاً ایمن برای بیماران و کادر اتاق عمل

محلول بادی پرپ را روی نواحی مورد نظر پوست به میزان کافی اسپری کرده و بعد از انجام پرپ به مدت حد اکثر1-2 دقیقه صبر کنید تا خشک شود به این ترتیب پوستی ضد عفونی شده نرم و آماده عمل جراحی فراهم خواهد شد.

۲۵۰ و ۵۰۰ سی سی