پرسیدین آر-یو، محلول آماده مصرف استریل کننده و ضدعفونی کننده سطح بالا، بر پایه ترکیب پایدار شده پراکسی استیک اسید و هیدروژن پراکساید است. این محصول برای استریل کردن و ضدعفونی کردن سطح بالای ابزار و تجهیزات حساس، نیمه حساس و غیر حساس پزشکی و دندانپزشکی طراحی و فرمولاسیون شده است. ابزار جراحی و انواع اسکوپهای مقاوم به پراکسید بدون نیاز به حرارت توسط این محصول ضدعفونی می شوند.

 

پراستیک اسید، هیدروژن پراکساید

• ضدعفونی سطح بالا (High-Level) با استفاده از بنیان قدرتمند پراستیک اسید
• کاملاً ایمن و غیر سمی برای کاربران
• مؤثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها حتی اسپور باکتریایی
• قابلیت نگهداری و استفاده مجدد از محلول تا 14 روز
• قابلیت ضدعفونی انواع ابزار و تجهیزات پزشکی از قبیل انواع سیستم های آندوسکوپی
• قابلیت ضدعفونی High-Level تنها در 5 دقیقه
• دارای تست کیت و دستورالعمل سنجش میزان ماده مؤثره (تست سواپینگ)

پرسیدین آر-یو محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی است. ابزار آلات پزشکی اعم از پلاستیکی و فلزی را     می توان بعد از شستشو و زدودن ذرات درشت بافتی، ضدعفونی و استریل کرد. ابزار آلوده را در ظرف محتوی پرسیدین آر-یو غوطه ور کرده و درب ظرف را بگذارید. ابزار مورد نظر بعد از گذشت 5 دقیقه ضدعفونی قوی و بعد از 30 دقیقه استریل خواهند شد. بهتر است وسایل ضدعفونی با آب استریل یا فیلتر شده شستشو داده شود. محلول باقیمانده را حداکثر برای 50 مرتبه ضدعفونی و یا 14 روز استفاده مجدد، می توان بکار برد. به منظور ضدعفونی آندسکوپ، محلول پرسیدین آر-یو را داخل ظرف یا دستگاه مخصوص ریخته و آندسکوپ را درون آن به مدت 5 دقیقه ضدعفونی کنید.
توجه: بهتر است در صورت وجود علائم آلودگی از قبیل تغییر رنگ کدورت و یا وجود ته نشین در اسرع وقت به تعویض محلول با محلول جدید اقدام شود.

۵ لیتری