معرفی محصول

شوینده اسیدی با خواص پاک‌کنندگی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. از این محصول برای شستشوی سطوح داخلی خطوط UHT در صنایع لبنی و مبدل‌های حرارتی لوله‌ای و صفحه‌ای و حذف رسوبات معدنی کاربرد دارد. همچنین این محصول برای رسوب زدایی اواپوراتورهای تغلیظ و تحت خلاء استفاده می‌شود.

 

  • فسفریک اسید
  • نیتریک اسید
  • مواد ضد خورندگی
  • میزان کف: بدون کف
  • pH: 1.8
  •  سطـوح داخلی دستگاه‌هـای خط تولید UHT، تتراپک و اسپتیک
  • لوله‌های انتقال دهنده
  • اواپوراتورهای تغلیظ
  • خطوط تولید انواع سس سرد و گرم