شوینده اسیدی بدون کف (410)

شوینـده های میکروفیلتر (MF ) و نانوفیلتر (NF )

معرفی محصول

شوینده اسیدی با خواص پاک‌کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. از این محصول برای شستشوی فیلترهایMF وNF استفاده می‌شود و جهت حذف رسوبات معدنی و رسوبات جنس اکسالات و باقیمانده زنگ فلزات از سطح فیلتر کاربرد دارد.

 

  • فسفریک اسید
  • نیتریک اسید
  • مواد ضدخورندگی
  • میزان کف: بدون کف
  • pH: 2

مناسب برای انواع فیلترهایNF و MF