بزرگداشت روز جهانی شستشوی دست

شرکت دارویی به بان شیمی، همچون سالهای گذشته، همزمان با سراسر جهان، گرامیداشت روز جهانی شستن دست را با هدف بالا بردن سطح آگاهی از اهمیت شستشوی دستها به عنوان عامل کلیدی در پیشگیری از بیماری، در مراکز مختلف درمانی و مدارس، برگزار کرد.

روز جهانی شستشوی دست

روز جهانی شستشوی دست