سایا سپت عمومی

پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح

محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده سطوح فاقد آلدئید، فنل و هالوژن ها بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی نسل پنجم میباشد. این محصول به گونه‌ای فرموله شده که با بکارگیری ترکیب نسل پنجم آمونیوم چهارتایی قادر به از بین بردن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها مانند باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، ویروس ها و قارچ ها می باشد.

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
آلکیل دی متیل بنزیل آمونیوم کلراید

در زمان استفاده محلول غلیظ را به میزان ۲٪ رقت سازی کرده و بر روی سطح مورد نظر اسپری کنید.

۱ لیتری

شستشو و ضدعفونی ابزار و لوازم
ضدعفونی سطوح (میزکار، دستگاهها ، لوازم اداری و …)