همراهان عزیز، شرکت دارویی به بان شیمی در سوگ‌ عزیز از دست رفته اش، سيزدهم اسفند 1398 تعطیل است.
همکاران انبار، ارسال محموله های مراکز درمانی و بیمارستانها در اقصی نقاط ایران را به خاطر تعهدشان به خدمت رسانی انجام خواهند داد.