همچون سال های گذشته، با افتخار و صمیمانه پذیرای حضور گرم شما در غرفه شرکت دارویی به بان شیمی هستیم، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن میلاد

24 الی 27 مرداد ماه 1398- ساعت 10 صبح الی 6 عصر