به بان فارمد لوتوسشوینده اسیدی با خواص پاک‌کنندگی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. از این محصول برای شستشوی سطوح داخلی خطوط UHT در صنایع لبنی و مبدل‌های حرارتی لوله‌ای و صفحه‌ای و حذف رسوبات معدنی کاربرد دارد. همچنین این محصول برای رسوب زدایی اواپوراتورهای تغلیظ و تحت خلاء استفاده می‌شود.  

شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. فرمولاسیون این محصول به گونه‌ایست که باعث حذف کامل مواد آلی در خط تولید می‌باشد و به راحتی، پس از آبکشی از محیط خارج می‌شود. این شوینده برای سیستم‌های CIP طراحی شده است و برای استفاده در کارخانجاتی که سختی آب […]

این شوینده برای پاکسازی و شستشوی سطوح، ماشین آلات و تجهیزاتی است که در تماس با حرارت بوده و اعمال حرارت بر روی مواد غذایی، باعث سوختگی و چسبندگی مواد غذایی بر روی سطح مورد نظر شده است. شوینده پس از رقت‌سازی باید توسط نازل‌های پرفشار یا سیستم‌های پاششی، بر روی سطح مورد نظر پاشیده […]

شوینده اسیدی با خواص پاک‌کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. از این محصول برای شستشوی فیلترهایMF وNF استفاده می‌شود و جهت حذف رسوبات معدنی و رسوبات جنس اکسالات و باقیمانده زنگ فلزات از سطح فیلتر کاربرد دارد.