آرم شرکت به بان شیمیسیتروسیدین ضدعفونی کننده اسیدی بر پایه اسید سیتریک می باشد که به منظور ضدعفونی حرارتی شیمیایی انواع ماشین های همودیالیز تولید شده است. اثرات سینرژیک اجزاء تشکیل دهنده این محلول، سیتروسیدین را به محصولی قدرتمند در این زمینه تبدیل نموده است که بخوبی قادر به حل کردن و شستشوی لخته های خون بوده و قدرت […]

پرسیدین 3 درصد ، محلول استریل کننده و ضد عفونی کننده سطح بالا ، بر پایه ترکیب پایدار پراکسی استیک اسید و هیدروژن پراکساید است این محصول برای استریل کردن و ضد عفونی کردن ، سطح بالای ماشین های همودیالیز طراحی و فرمولاسیون شده است . خاصیت از بین بردن طیف وسیعی از میکروار گانیسم […]