آرم شرکت به بان شیمیبایوپروف محلولی ضدعفونی‌کننده بر پایه پراستیک اسید است و برای اولین‌بار در ایران توسط شرکت دارویی به بان شیمی تولید شده است. این ماده همان خواص پرسیدین %15 را دارد و در فرآیند CIP، ضدعفونی مسیرها، ضدعفونی میوه و سبزی، مه پاشی اتمسفر و هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد موثره بسته بندی پراستیک اسید […]

بایوپروف محلولی ضدعفونی‌کننده بر پایه پراستیک اسید است و برای اولین‌بار در ایران توسط شرکت دارویی به بان شیمی تولید شده است. این ماده همان خواص پرسیدین %15 را دارد و در فرآیند CIP، ضدعفونی مسیرها، ضدعفونی میوه و سبزی، مه پاشی اتمسفر و هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد موثره بسته بندی پراستیک اسید […]

• محلول آماده به مصرف ضدعفونی کننده سطوح پزشکی و دندان پزشکی • دارای اثر گندزدایی سریع و طولانی اثر به طور همزمان • موثر بر طیف وسیعی از  انواع باکتری ها و مخمرها و ویروس ها • عدم ایجاد مقاومت در پاتوژن های محیطی • دارا بودن قابلیت پاک کنندگی در کنار اثر گندزدایی […]

پرسیدین ST به عنوان گندزدایی تخصصی در صنایع تولید نشاسته و فرآورده‌های جانبی آن از جمله دکسترین و قندهای مایع (گلوکز و فروکتوز) کاربرد دارد. این ماده در صنایع غذایی به عنوان بهترین ضدعفونی کننده گرید غذایی در کاهش آلودگی نشاسته و آلودگی‌های ثانویه در حین تولید معرفی شده است. این محلول پس از استفاده […]

پرسیدین RO محلول گندزدای ممبران و غشاء اسمزی است و بر روی کلیه میکروارگانیسم (باکتری، کپک، مخمر، جلبک) اثرگذار است. این محصول علاوه بر گندزدایی غشاء اسمزی، مانع از تشکیل جلبک و بیوفیلم بر روی فیلتر و ممبران می‌گردد و در دمای 7 تا40 درجه سانتی‌گراد بیشترین اثرگذاری را دارد.