آرم شرکت به بان شیمیکاربرد شوینده های آنزیماتیک در پاک‌سازی ابزارهای جراحی

شوینده‌های آنزیماتیک یکی از راهکارهای پاکسازی ابزار جراحی هستند. عملکرد خوب آن‌ها در این فایل توضیح داده شده است.   دانلود فایل کاربرد شوینده های آنزیماتیک در پاک‌سازی ابزارهای جراحی  

آشنایی با واحدهای بیان غلظت محلول‌های گندزدا و نحوه رقیق‌سازی

راهنمای رقیق سازی برای انواع محصولاتی که به شکل کنسانتره در بیمارستان‌ها مصرف می‌شوند.   دانلود فایل آشنایی با واحدهای بیان غلظت محلول‌های گندزدا و نحوه رقیق‌سازی  

کاربرد محلول کلرهگزیدین (CHG) در بخش NICU

یکی از نگرانی‌ها پیرامون محصولات دارای کلرهگزیدین، استفاده از آن‌ها در NICU است. در این فایل، اطلاعات مفید پیرامون مصرف این محصولات در NICU اراده شده است.   دانلود فایل کاربرد محلول کلرهگزیدین (CHG) در بخش NICU