آرم شرکت به بان شیمیدستورالعمل استفاده از کنسانتره سایاسپت HI

کنسانتره سایاسپت HI یک فرآورده ضدعفونی کننده سطح متوسط  ابزار آلات پزشکی و دندان پزشکی بر پایه ی آمونیوم چهارتایی و پلی هگزا متیلن بیگواناید است. این محصول دارای اثر پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان و فاقد اثرات خورندگی بر روی ابزار مورد استفاده در رقت مصرفی می باشد. در این پوستر دستورالعمل […]

دستورالعمل شست و شوی ابزارهای جراحی

کنسانتره هایسپت انزومدیک 17 یک شوینده آنزیمی غلیظ، حاوی دو آنزیم پروتئاز و آمیلاز به همراه سورفکتانت با به منظور شستشو و پاکسازی ابزارهای اسکوپی و جراحی پیش از گندزدایی یا استریل کردن است. این محصول، اولین شوینده ی آنزیمی تخصصی پزشکی دارای مجوز است و موجب حذف بار آلی تجمع یافته روی ابزارها می […]

پوستر دستورالعمل استفاده از محلول اسپورسیدین

محلول اسپورسیدین یک محصول آماده مصرف بر پایه گلوتارآلدهید و بدون نیاز به رقیق سازی، برای ضدعفونی سطح بالای (High level) ابزارهای نیمه بحرانی مانند انواع اسکوپی ها، لارنگوسکوپ، آمبوبگ و مواردی از این دست می باشد. در این پوستر نحوه استفاده از آن برای گندزدایی اندوسکوپ به تفصیل شرح داده شده است. در این […]

دستورالعمل استفاده از شوینده ی آنزیماتیک

شوینده ی آنزیماتیک، یک شوینده مناسب برای حذف بار آلی تجمع یافته روی ابزارهای اسکوپی و جراحی مانند بقایای پروتئین، خون و مخاط و کاهش بار میکروبی تجمع یافته روی آنها می باشد، آنزیم ها بقایای پروتئین و موکوز را تجزیه کرده و از روی ابزار پاک می کند. در این پوستر دستورالعمل استفاده از […]

شستشو و پاکسازی ابزار جراحی با محلول آنزیماتیک انزومدیک 17

پاکسازی ابزار جراحی یکی از گام‌های ابتدایی در چرخه استریلیزاسیون است که هدف آن حذف بار آلی و پیشگیری از ایجاد بیوفیلم و بستری برای رشد میکروبی و نیز کاهش شدید بار میکروبی و تقویت عملکرد فرایندهای گندزدایی میانی و استریلیزاسیون است. محلول شوینده آنزیماتیک انزومدیک 17 شرکت دارویی به‌بان شیمی دارای دو آنزیم پروتئاز […]

دستورالعمل ضدعفونی کردن اتوسکوپ‌های ویدئویی شرکت CHAMMED

دستورالعمل گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدایی سطح بالای اسپورسیدین کاربرد محصولات ضدعفونی کننده حاوی کلرهگزیدین دارای مزیت‌های نسبی زیادی در پیشگیری از عفونت در بخش‌های بستری، بخش‌های عادی و اتاق عمل است که در این فایل به دستورالعمل ضدعفونی کردن اتوسکوپ‌های ویدئویی شرکت CHAMMED اشاره شده است.   دانلود دستورالعمل ضدعفونی کردن اتوسکوپ‌های […]

دستورالعمل گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدایی سطح بالای اسپورسیدین کاربرد محصولات ضدعفونی کننده حاوی کلرهگزیدین دارای مزیت‌های نسبی زیادی در پیشگیری از عفونت در بخش‌های بستری، بخش‌های عادی و اتاق عمل است که در این فایل به نحوه گندزدایی و استفاده مجدد از ابزار لارنگوسکوپ (تیغه و دسته) اشاره شده است.   دانلود […]

دستورالعمل ضدعفونی آمبوبگ

دستورالعمل گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدایی سطح بالای اسپورسیدین کاربرد محصولات ضدعفونی کننده حاوی کلرهگزیدین دارای مزیت‌های نسبی زیادی در پیشگیری از عفونت در بخش‌های بستری، بخش‌های عادی و اتاق عمل است که در این فایل به دستورالعمل ضدعفونی آمبوبگ اشاره شده است.   دانلود دستورالعمل ضدعفونی آمبوبگ