آرم شرکت به بان شیمیاسپورسیدین

گندزدایی سطح بالا یکی از اقدامات ضروری در پیشگیری از انتقال عفونت توسط ابزارهای نیمه بحرانی پزشکی است. محلول گندزدای سطح بالای اسپورسیدین بر پایه گلوتارآلدهید، یک محلول آماده به مصرف است که برای گندزدایی به روش غوطه وری دستی تهیه شده است. این فراورده علیه انواع مایکوباکتریوم، انواع باکتری های گرم مثبت و منفی […]

انزومدیک 17

گندزدایی سطح بالا یک اقدام حیاتی به منظور جلوگیری از انتقال عفونت ناشی از کاربرد ابزارهای نیمه بحرانی پزشکی است. محلول آماده به مصرف سپتواستریل، یک فرآورده گندزدای سطح بالا بر پایه گلوتارآلدهید است که برای ضدعفونی انواع ابزار های نیمه بحرانی مانند ابزارهای اسکوپی، لارنگوسکوپ و تجهیزات حمایت تنفسی به کار می رود. محلول […]

دستورالعمل استفاده از کنسانتره هایسپت سپتونیت

کنسانتره هایسپت سپتونیت یک ضدعفونی کننده غلیظ بر پایه آلکیل آمین همراه با سورفکتانت های قوی با اثر پاک کنندگی بالا است. سپتونیت با تمامی مصالح به کار رفته در کف سطوح اعم از سرامیک، سنگ و اپوکسی در مراکز بهداشتی و درمانی سازگار است و فاقد اثر خورندگی بر روی آنهاست. هایسپت سپتونیت برای […]

دستورالعمل استفاده از کنسانتره سایاسپت HP

محصول کنسانتره سایاسپت HP یک فرآورده ضدعفونی کننده سطوح عمومی مراکز درمانی، دندانپزشکی و صنایع غذایی است. این فرآورده فاقد آلدئید، فنل و هالوژن ها و بر پایه ترکیبات آمونیوم چهارتایی نسل پنجم و ترکیبات بیگوانیدی می باشد. در این پوستر دستورالعمل صدعفونی سطوح بیمارستان با استفاده از محلول کنسانتره ضدعفونی کننده و پاک کننده […]

دستورالعمل استفاده از کنسانتره سایاسپت HI

کنسانتره سایاسپت HI یک فرآورده ضدعفونی کننده سطح متوسط  ابزار آلات پزشکی و دندان پزشکی بر پایه ی آمونیوم چهارتایی و پلی هگزا متیلن بیگواناید است. این محصول دارای اثر پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان و فاقد اثرات خورندگی بر روی ابزار مورد استفاده در رقت مصرفی می باشد. در این پوستر دستورالعمل […]

دستورالعمل استفاده از محلول گندزدای سطوح سپتی سیدین رپید

سپتی سیدین رپید یک محصول ضدعفونی کننده سریع و وسیع الطیف برای سطوح تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی است. این محصول بر طیف وسیعی از پاتوژن ها به واسطه ی وجود دو نوع الکل (اتانول و ایزوپروپانول) و ترکیبات آمونیوم چهار تایی، موثر است. در این پوستر دستورالعمل استفاده از محلول گندزدای سطوح سپتی سیدین […]

دستورالعمل شست و شوی ابزارهای جراحی

کنسانتره هایسپت انزومدیک 17 یک شوینده آنزیمی غلیظ، حاوی دو آنزیم پروتئاز و آمیلاز به همراه سورفکتانت با به منظور شستشو و پاکسازی ابزارهای اسکوپی و جراحی پیش از گندزدایی یا استریل کردن است. این محصول، اولین شوینده ی آنزیمی تخصصی پزشکی دارای مجوز است و موجب حذف بار آلی تجمع یافته روی ابزارها می […]

پوستر دستورالعمل استفاده از محلول اسپورسیدین

محلول اسپورسیدین یک محصول آماده مصرف بر پایه گلوتارآلدهید و بدون نیاز به رقیق سازی، برای ضدعفونی سطح بالای (High level) ابزارهای نیمه بحرانی مانند انواع اسکوپی ها، لارنگوسکوپ، آمبوبگ و مواردی از این دست می باشد. در این پوستر نحوه استفاده از آن برای گندزدایی اندوسکوپ به تفصیل شرح داده شده است. در این […]

دستورالعمل استفاده از شوینده ی آنزیماتیک

شوینده ی آنزیماتیک، یک شوینده مناسب برای حذف بار آلی تجمع یافته روی ابزارهای اسکوپی و جراحی مانند بقایای پروتئین، خون و مخاط و کاهش بار میکروبی تجمع یافته روی آنها می باشد، آنزیم ها بقایای پروتئین و موکوز را تجزیه کرده و از روی ابزار پاک می کند. در این پوستر دستورالعمل استفاده از […]

دستورالعمل استفاده از محلول گندزدای سطوح سپتی سرفیس

سپتی سرفیس یک محلول ضد عفونی سریع برای سطوح کوچک است. سطوح کوچک در بیمارستان به سطوح محیطی به جز کف زمین و دیوارها اطلاق می شود. این سطوح می توانند به طور مکرر توسط افراد لمس شوند و سبب انتقال آلودگی بین افراد شوند. لذا تمیز کردن و گند زدایی آنها دارای اهمیت می […]