آرم شرکت به بان شیمیدستورالعمل ضد عفونی محل جراحی با محلول BODYPREP

ضد عفونی محل جراحی یک گام مهم در پیش‌گیری از عفونت‌های پس از جراحی و بیمارستانی است. این فرایند شامل از بین بردن باکتری‌های رویشی و ویروس‌ها و حفظ یک اثر بقایی روی سطح پوست برای پیشگیری از عفونت‌های ثانویه است. برای این منظور نسل جدید محلول‌های ضدعفونی پوست پیش از جراحی حاوی 2 عامل […]

دستورالعمل استحمام پیش از جراحی با شامپوی کلرهگزیدین

در این دستوراعمل در خصوص استحمام پیش از جراحی با شامپوی کلرهگزیدین توضیح داده شده است.   دانلود فایل دستورالعمل استحمام پیش از جراحی با شامپوی کلرهگزیدین