آرم شرکت به بان شیمی

دستورالعمل شستشو و پاکسازی ابزار جراحی با محلول آنزیماتیک انزومدیک 17
شستشو و پاکسازی ابزار جراحی با محلول آنزیماتیک انزومدیک 17

پاکسازی ابزار جراحی یکی از گام‌های ابتدایی در چرخه استریلیزاسیون است که هدف آن حذف بار آلی و پیشگیری از ایجاد بیوفیلم و بستری برای رشد میکروبی و نیز کاهش شدید بار میکروبی و تقویت عملکرد فرایندهای گندزدایی میانی و استریلیزاسیون است. محلول شوینده آنزیماتیک انزومدیک 17 شرکت دارویی به‌بان شیمی دارای دو آنزیم پروتئاز و آمیلاز با عملکرد باثبات است.

در این فایل دستورالعمل شستشو و پاکسازی ابزار جراحی با محلول آنزیماتیک انزومدیک 17 شرکت دارویی به‌بان شمی آورده شده است.


 

دانلود فایل دستورالعمل شستشو و پاکسازی ابزار جراحی با محلول آنزیماتیک انزومدیک 17

 

همچنین برای مشاهده صفحه محصول انزومدیک 17 می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.