پوستر دستورالعمل استفاده از شوینده ی آنزیماتیک

شوینده ی آنزیماتیک، یک شوینده مناسب برای حذف بار آلی تجمع یافته روی ابزارهای اسکوپی و جراحی مانند بقایای پروتئین، خون و مخاط و کاهش بار میکروبی تجمع یافته روی آنها می باشد، آنزیم ها بقایای پروتئین و موکوز را تجزیه کرده و از روی ابزار پاک می کند.

در این پوستر دستورالعمل استفاده از شوینده ی آنزیماتیک جهت شست‌وشوی آندوسکوپ آورده شده است.


 

دانلود دستورالعمل استفاده از شوینده‌ آنزیماتیک برای شستشوی آندوسکوپ (EZ-30 & ENZOMEDIC-17)

 

همچنین برای مشاهده صفحه کاربرد شوینده های آنزیماتیک در پاک‌سازی ابزارهای جراحی می توانید اینجا را کلیک نمایید.