دستورالعمل گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدایی سطح بالای اسپورسیدین

کاربرد محصولات ضدعفونی کننده حاوی کلرهگزیدین دارای مزیت‌های نسبی زیادی در پیشگیری از عفونت در بخش‌های بستری، بخش‌های عادی و اتاق عمل است که در این فایل به نحوه گندزدایی و استفاده مجدد از ابزار لارنگوسکوپ (تیغه و دسته) اشاره شده است.


 

دانلود فایل دستورالعمل گندزدایی و استفاده مجدد از ابزار لارنگوسکوپ