آرم شرکت به بان شیمی

دستورالعمل کلی گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدای سطح بالای اسپورسیدین
اسپورسیدین

گندزدایی سطح بالا یکی از اقدامات ضروری در پیشگیری از انتقال عفونت توسط ابزارهای نیمه بحرانی پزشکی است. محلول گندزدای سطح بالای اسپورسیدین بر پایه گلوتارآلدهید، یک محلول آماده به مصرف است که برای گندزدایی به روش غوطه وری دستی تهیه شده است.

این فراورده علیه انواع مایکوباکتریوم، انواع باکتری های گرم مثبت و منفی و انواع ویروس های پوشش دار و بدون پوشش موثر است و برای گندزدایی انواع ابزار های نیمه بحرانی مانند ابزارهای اسکوپی، لارنگوسکوپ و تجهیزات حمایت تنفسی به کار می رود.

این دستورالعمل یک دستورالعمل کلی برای گندزدایی سطح بالای ابزارهای نیمه بحرانی است و در همین صفحه می توانید دستورالعمل های اختصاصی برای گندزدایی ابزارهای مختلف با محلول اسپورسیدین را مشاهده و دریافت نمایید.

 


دانلود پوستر گندزدایی ابزارهای نیمه بحرانی توسط محلول گندزدای سطح بالای اسپورسیدین

 

همچنین برای مشاهده صفحه این محصول و آشنایی با مشخصات و ترکیبات آن می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.