سایاسپت محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده‌ سطوح فاقد آلدئید، فنل و هالوژن می‌باشد. ترکیبات: دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، آلکیل دی متیل بنزیل آمونیوم کلراید طیف اثر میکروبی: طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی ویروس ها و قارچها

 

 

بی رنگ متمایل به صورتی

5/5-6/5

محصول سایاسپت به صورت مایع بوده و در ظروف پلی اتیلنی و در بسته‌بندی‌های1 و 5 لیتری در دسترس می‌باشد.