پرسیدین ST (نشاسته)

معرفی محصول

پرسیدین ST به عنوان گندزدایی تخصصی در صنایع تولید نشاسته و فرآورده‌های جانبی آن از جمله دکسترین و قندهای مایع (گلوکز و فروکتوز) کاربرد دارد. این ماده در صنایع غذایی به عنوان بهترین ضدعفونی کننده گرید غذایی در کاهش آلودگی نشاسته و آلودگی‌های ثانویه در حین تولید معرفی شده است. این محلول پس از استفاده کاملاً تجزیه شده و فاقد باقی مانده در نشاسته و فرآورده‌های حاصل از نشاسته می‌باشد.

[siteorigin_widget class=”PT_Tabs_Widget”][/siteorigin_widget]