پرسیدین RO

ضدعفونی کننده فیلترهای غشایی اسمز معکوس RO (بر پایه پراستیک اسید)

معرفی محصول

پرسیدین RO محلول گندزدای ممبران و غشاء اسمزی است و بر روی کلیه میکروارگانیسم (باکتری، کپک، مخمر، جلبک) اثرگذار است. این محصول علاوه بر گندزدایی غشاء اسمزی، مانع از تشکیل جلبک و بیوفیلم بر روی فیلتر و ممبران می‌گردد و در دمای 7 تا40 درجه سانتی‌گراد بیشترین اثرگذاری را دارد.

  •  پراستیک اسید
  • هیدروژن پراکساید
  • اسید استیک گلاسیال
  • pH≥1
  • دانسیته gr/cc ل1/21
  • شکل ظاهری: بی رنگ – شفاف

پرسیدین RO در ظرف پلی‌اتیلن 5 کیلوگرمی در دسترس می‌باشد.