آرم شرکت به بان شیمی

تعاریف عفونت بیمارستانی براساس 2022 و 2023 (دکتر آرش سیفی)
تعاریف عفونت بیمارستانی دکتر سیفی

 

موضوع کارگاه: تعاریف عفونت بیمارستانی براساس 2022 و 2023

 

مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر آرش سیفی (فلوشیپ کنترل عفونت، دانشیار گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

 

برای دانلود اسلایدهای آموزشی بر روی گزینه های زیر کلیک نمائید.

 

فایل اسلایدهای ارائه – بخش اول

 

فایل اسلایدهای ارائه – بخش دوم