دستورالعمل های کاربردی

استفاده صحیح از فرآورده های ضدعفونی کننده و گندزدا می تواند موجب اثربخشی مناسب آنها و نیز حفظ سلامتی کاربران و بیماران شود. دستورالعمل های استفاده از محصولات و پوسترهای آموزشی در این قسمت در دسترس و قابل دریافت و مطالعه است.

کاتالوگ محصولات

به منظور آشنایی با انواع فرآورده ها در حوزه های مختلف پیشگیری و کنترل عفونت شامل ترکیبات، ویژگی های محصولات، دامنه اثربخشی آنها و کاربردهای آنها، می توانید به کاتالوگ محصولات مراجعه کنید. کاتالوگ انواع محصولات در این قسمت در دسترس و قابل دریافت می باشد.

اطلاعات ایمنی محصولات(MSDS)

آگاهی از ویژگی های فرآورده ها پیش از مصرف می تواند سبب حفظ ایمنی کاربران و بیماران شده و از آسیب به تجهیزات، ابزارها و محیط زیست پیشگیری نماید. برگه های اطلاعات ایمنی یا MSDS  می تواند این اطلاعات را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.MSDS محصولات در این قسمت در دسترس و قابل دریافت می باشد. 

پوسترهای اعتباربخشی

مجموعه ای از پوسترهای آموزشی در زمینه کنترل عفونت در بیمارستان ها و مراکز درمانی شامل پروتکل های ضدعفونی و گندزدایی، اقدامات پیشگیرانه، آموزش های پیشگیری از عفونت، دانستنی های بهداشت دست و استفاده صحیح از فرآورده های آسپتیک در این قسمت قابل دریافت هستند.

استان های تحت پوشش
0
مراکز درمانی همکار
0
سهم از بازار محصولات
0 %

دسترسی سریع