دهمین کنگره کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی

افتخار همیشگی ما، میزبانی شما همکاران و علاقه‌مندان حوزه سلامت در همایش‌ها و کنگره‌های مختلف این حوزه است. از همین رو خرسندیم اعلام نمائیم امسال نیز صمیمانه منتظر حضور گرم شما در همین کنگره کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی خواهیم بود.
زمان و محل برگزاری: 25 و 26 دیماه 1401 سالن همایش‌های رازی