مدیکلین ۱۱۶

محلول شوینده اسیدی بدون کف ، ویژه دستگاه های شستشوی اتوماتیک ابزار پزشکی

مدیکلین ۱۱۶

محلول شوینده اسیدی بدون کف
ویژه دستگاه های شستشوی اتوماتیک ابزار پزشکی

اسید سیتریک و آب دیونیزه قابلیت مناسب برای خنثی سازی اثرات شوینده قلیایی و رسوب زدایی ابزار و تجهیزات پزشکی

مناسب برای پاکسازی ابزارهای جراحی و میکروجراحی، ظروف استیل ضد زنگ، آندوسکوپ های سخت و غیره

فاقد فسفات و سورفکتانت و جلوگیری از ایجاد رسوبات، براق کننده ابزارهای مختلف

بهینه سازی پاک کنندگی و خنثی سازی بعد از شستشوی قلیایی

سازگاری مناسب با انواع دستگاه های شستشوی اتوماتیک ابزار پزشکی

۵، ۱۰ و ۳۰ لیتری