آرم شرکت به بان شیمی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته
هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

همچون سالهای گذشته، با افتخار و صمیمانه پذیرای حضور گرم شما در غرفه شرکت دارویی به بان شیمی هستیم.
در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن میلاد
۲۴ الی ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۱۰-۱۸