پرسیدین پلاس (گرید غذایی)

پرسیدین پلاس فرآیندهای ضدعفونی سطوح بیرونی کاربرد بیشتری دارد

پرسیدین پلاس

ضدعفونی کننده قوی بر پایه پراستیک اسید
پرسیدین پلاس محلول ضدعفونی کننده و استریل کننده سرد بر پایه یکی از موثرترین و قویترین ترکیبات ضد میکروبی پر استیک اسید است و برای اولین بار در ایران و توسط شرکت دارویی به بان شیمی تولید شده است. این ماده بالاترین استانداردها و کیفیت را در از بین بردن کلیه ویروسها باکتریها قارچها مخمرها و دیگر عوامل میکروبی دارد.
این محصول مقاومت میکروبی ایجاد نمی کند لذا نیازی به تعویض دوره ای با ضدعفونی کننده های دیگر ندارد
و برای فرآیندهای ضدعفونی سطوح بیرونی کاربرد بیشتری دارد.

پراستیک اسید

هیدروژن پراکساید

اسید استیک گلاسیال

خواص فیزیکی و شیمیایی:

PH1  (علامت بزرگتر مساوی)

دانسیته  gr/cc   1.1

بی رنگ – شفاف

پرسیدین پلاس به صورت مایع بوده و در ظروف پلی اتیلنی و در بسته بندی های 5، 10 و ۳۰ کیلوگرمی در دسترس می باشد