آرم شرکت به بان شیمی

کمک به هموطنان عزیز جهت پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

شرکت دارویی به بان شیمی در راستای کمک به پیشگیری و کنترل ویروس کرونا، اعلام میدارد که هیچگونه افزایش قیمتی برای محصولات خود نداشته و نخواهد داشت.
با آرزوی سلامتی برای کلیه هموطنان عزیز