ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

شرکت دارویی به بان شیمی

مفتخر است برای اطلاع از آخرین فناوری ها و دستاورد های این شرکت ، میزبان شما باشد در


ششمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت


28 آبان الی 1 آذرماه 1398 - تهران مرکز همایش های بین المللی رازی