شوینده قلیایی بدون کف (1510)

این محصول شوینده قلیایی تخصصی جهت شستشوی فیلترهای غشاء اسمزی با خواص پاک کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. فرمولاسیون این محصول به گونه‌ای است که باعث حذف مواد آلی و بیوفیلم از سطح ممبران شده و به راحتی پس از آبکشی از محیط خارج می‌شود.