شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی است که در هنگام استفاده دارای خاصیت کف کنندگی نمی‌باشد. فرمولاسیون این محصول به گونه‌ای است که باعث حذف کامل مواد آلی در خط تولید می‌باشد و به راحتی، پس از آبکشی از محیط خارج می‌شود. این شوینده برای سیستم های CIP طراحی شده است و برای استفاده در کارخانجات آشامیدنی، لبنی، تولید نشاسته و فرآورده‌های دارویی جایگزین مناسبی برای سود پرک می‌باشد.

 

سدیم هیدروکسید، سورفاکتانت آمفوتریک، EDTA

موارد مصرف برای CIP:

  • سطوح داخلی دستگاههای خط تولید
  • لوله های انتقال دهنده در خط تولید

بسته به میزان آلودگی و روش CIP به نسبت 1 تا 5 درصد رقت سازی و مصرف شود.
در سیستم‌های اتوماتیک به صورت غلیظ در مخازن ریخته شده و بر اساس روش و میزان توصیه شده در دستگاه، رقت سازی می‌گردد.

 

۵ و ۳۰ لیتری