AL-NF/CIP 1011

شوینده قلیایی بدون کف سطوح داخلی برای CIP

شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی است که در هنگام استفاده دارای خاصیت کف کنندگی نمی باشد. فرمولاسیون این محصول به گونه ای است که باعث حذف کامل مواد آلی در خط تولید می باشد و به راحتی، پس از آبکشی از محیط خارج می شود. این شوینده برای سیستم های CIP طراحی شده است و برای استفاده در کارخانجاتی که سختی آب پایینی دارند استفاده و کاربرد دارد. این محصول جایگزین مناسبی برای سود پرک می باشد.

سدیم هیدروکسید، پتاس

موارد مصرف برای CIP:
دستگاههای اسپتیک
سیستم های بسته بندی تتراپک و تتراپاپ

این شوینده در کارخانجاتی که سختی کل آب رقت سازی بیشتر از ۳۰۰ ppm باشد کاربرد دارد

بسته به میزان آلودگی و روش CIP به نسبت 1 تا 5 درصد رقت سازی و مصرف شود

در سیستم‌های اتوماتیک به صورت غلیظ در مخازن ریخته شده و بر اساس روش و میزان توصیه شده در دستگاه، رقت سازی می‌گردد.

۵ و ۳۰ لیتری