AL-NF/UF 1410

شوینده قلیایی فیلترهای غشایی بدون کف

شوینده قلیایی با خواص پاک کنندگی قوی است که در هنگام استفاده کف تولید نمی‌کند. فرمولاسیون این محصول به گونه‌ایست که باعث حذف چربی‌های موجود در فیلترهای غشایی می‌شود. این نوع شوینده بر اساس میزان مواد معلق کننده سختی آب و جهت شستشوی فیلترهای غشایی در تولیدات خاص طراحی شده است.

 

سدیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید، EDTA

مناسب برای فیلترهای NF و MF
استفاده در انواع فیلترهای غشایی و نانو فیلترهای صنایع غذایی و دارویی

ابتدا محلول را به نسبت 1 تا 3 درصد رقیق‌سازی نموده و سپس مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده فیلتر اقدام به پاک سازی نمایید.

۵ و ۳۰ لیتری