کاربرد محلول کلرهگزیدین (CHG) در بخش NICU

یکی از نگرانی‌ها پیرامون محصولات دارای کلرهگزیدین، استفاده از آن‌ها در NICU است. در این فایل، اطلاعات مفید پیرامون مصرف این محصولات در NICU اراده شده است.


 

دانلود فایل کاربرد محلول کلرهگزیدین (CHG) در بخش NICU